wynajem osuszaczy

Osuszanie wylewki

Podczas robienia wylewek zużywane się bardzo duże ilości wody. Odparowanie jest procesem który może trwać nawet kilka miesięcy. Kolejne prace, takie jak kładzenie parkietów, malowanie, układanie kafelków, gipsowanie czy cekolowanie muszą być w tym czasie odłożone. Ciężko jednak pozwolić sobie na trwający kilka miesięcy przestój w pracy. Tempo prac remontowo-budowlanych nie pozwala na nadmierne ich przedłużanie.

Jaki jest więc sposób na uniknięcie tego typu przestojów? Oczywiście wynajem osuszaczy. Z użyciem osuszacza kondensacyjnego oraz wentylatora osuszenie wylewek jest możliwe nawet w kilkanaście dni. Taki zestaw (osuszacz i wentylator) pozwala na odwilżenie powierzchni około 50m2. Oczywiście jeśli pomieszczenie jest większe warto by na każde 50-60m2 przypadał jeden osuszacz i wentylator.

Jeden osuszacz też poradzi sobie z osuszeniem pomieszczenia o większej kubaturze, jednak potrzebne będzie wtedy więcej czasu. Proces osuszania wylewki nie powinien rozpocząć się zbyt szybko po jej wykonaniu. Nie może być też gwałtowny bo grozi to jej popękaniem. Dlatego dopiero po odczekaniu kilku dni należy rozpocząć osuszanie. Pozwoli to na przebieg całego procesu osuszania wylewki w odpowiednim tempie: szybko, ale bezpiecznie i bez ryzyka powstania szkód.

Jeśli planujemy pracę zimą, do osuszania oprócz osuszacza i wentylatora warto zapewnić dodatkowe źródło ciepła, na przykład zastosować nagrzewnice elektryczne lub olejowe. Nie zalecamy nagrzewnic gazowych, ponieważ przy spalaniu gazu powstaje para wodna. Mimo podniesienia temperatury zwiększy się również wilgotność. Podniesienie temperatury jest konieczne, ponieważ gdy będzie ona minusowa osuszacz zaszroni się.

Co ważne, efektywność jego pracy jest zależna od temperatury: przy zastosowaniu dodatkowego ogrzewania proces przebiegnie sprawniej i szybciej. Nagrzewnice są wsparciem dla osuszacza, jednak nie są go w stanie zastąpić w procesie usuwania wilgoci. Samo ogrzewanie i wietrzenie pomieszczeń jest nieskuteczne. Woda wnika wtedy głębiej w ściany a później z powrotem wychodzi na powierzchnię.

Nad mokrą wylewką na wysokości około 3cm utrzymuje się warstwa wilgotnego powietrza. Dlatego zawsze przy osuszaniu wylewek warto podnieść cyrkulację powietrza za pomocą wentylatorów. Z ich pomocą warstwę tą można "rozwiać" po pomieszczeniu, najlepiej kierując ją w stronę osuszacza. Wtedy wilgotne powietrze szybciej zostanie skroplone przez osuszacz.

Z pomocą wentylatora suche i cieplejsze powietrze znajdujące się wyżej może zostać skierowane w kierunku wylewki powodując jej intensywniejsze parowanie. Wentylator podnosi wydajność osuszacza: dzięki większej cyrkulacji powietrza może on skroplić więcej wody w krótszym czasie.

Jak wiadomo, głównym warunkiem który musi być spełniony przed położeniem podłogi (szczególnie paneli lub desek podłogowych) jest odpowiednia wilgotność podłoża. Dlatego producenci umieszczają na opakowaniu zalecaną wilgotność, jaką powinno mieć podłoże przed kładzeniem podłogi.

Zawsze należy się z nią zapoznać, zbyt wysoka wilgotność wylewki grozi tym, że deski się wypaczą lub powyginają. Mogą też powstać między nimi szpary. Jeśli jest taka możliwość, deski lub panele powinny poleżeć kilka dni w pomieszczeniu w którym będą kładzione.

Krótka (30 sekund) prezentacja oferty:

pytania
wycena